Asesoría Laboral

Asesoramiento continuo en el ámbito de las relaciones laborales, con las soluciones más adecuadas a cada tipo de empresa, aplicación de los beneficios y ayudas a las que la empresa puede tener derecho en sus contrataciones y servicios de resolución de consultas e incidencias.

Contratos de trabajo. Preparación, confección y presentación de contratos de trabajo. Estudio y aplicación de bonificaciones en las cuotas de la Seguridad Social.

 

LAN AHOLKULARITZA

Lan-harremanetan aholkularitza jarraia egiten dugu, enpresa bakoitzarentzat egokien diren irtenbideak proposatuz, enpresek kontratazioetan eta zerbitzuetan izan ditzakeen diru-laguntza eta onuren eskubideekin lagunduz, eta arazo eta kontsulten aholkularitza zerbitzuak eskainiz.

Lan kontratuak. lan kontratuen prestaketa eta aurkezpena. Gizarte Segurantzako kuoten bonifikazioen azterketa eta aplikazioa.

 

 • Consulta, asesoramiento e información laboral permanente.
 • Información puntual sobre cualquier normativa laboral de trascendencia.
 • Confección de nóminas y seguros sociales.
 • Redacción y tramitación de documentación laboral.
 • Estudio y tramitación de jubilaciones, bonificaciones, permiso de trabajo para extranjeros.
 • Tramitación de subvenciones (capitalización del desempleo, Fondo Social Europeo,…).
 • Declaración trimestral y anual de retenciones (modelos IRPF 110 – 190 y 10T).
 • Representación, asistencia y defensa ante Organismos Oficiales (Inspecciones de Trabajo, Actos de Conciliación) y Juzgado de lo Social (despidos, denuncias laborales, etc.)
 • Tramitación de Expedientes de Regulación de Empleo (EREs de suspensión, reducción y extinción laboral).
 • Asesoramiento en Prevención de Riesgos Laborales.
 • Lan Kontsulta, aholkularitza eta lan-informazio iraunkorra.
 • Garrantzizko edozein lan arautegiren inguruko informazio puntuala
 • Nominen prestaketa eta Aseguru Sozialak.
 • Lan-dokumentazioaren idazketak eta kudeaketa.
 • Erretiro eta bonifikazioen ikasketa eta kudeaketa, atzerritarrentzat lan-baimenak.
 • Laguntzen tramitazioak (langabeziko kapitalizazioa, Europako Gizarte Funtsa,…)
 • Hiru hileko eta urteko atxikipenen aitorpena (PFEZ 110-190 eta 10 T modeloak)
 • Ordezkapena, laguntza eta defentsa Organismo Ofizialetan (Lan Ikuskaritzan, Adiskidetze Ekitaldietan) eta Epaitegi Sozialean (kalte ordainetan, lan salaketetan, etab.)
 • Enplegu Erregulazioko Espedienteen tramitazioa (ERE bertan beherakoak, murriztuak eta amaituak).
 • Laneko Arriskuen Prebentzioan aholkularitza.

Este sitio web utiliza cookies para que usted tenga la mejor experiencia de usuario. Si pulsas en el botón de “ACEPTAR” aceptarás su uso. Más información.

ACEPTAR
Aviso de cookies